Pelle: 'Kruup d'r bi-j!'

"Ik vier nu een jaar of tien, elf actief kermis in de zaal", vertelt Pelle. "En elke kermis zie je weer een paar nieuwe gezichtjes. Langzaam maar zeker krupen nieuwe generaties richting de Dorpstraat. Mijn eigen generatie is nu soms zelf ook begonnen met het maken van een nieuwe lichting kermisvierders. Jungskes en deernkes die het kermisgevuul er gegarandeerd met de paplepel ingegoten krijgen. Tegen die en alle andere toekomstige feestneuzen zou ik alvast willen zeggen: kruup d'r bi-j!"

De leus is niet alleen een ode aan de toekomst. Pelle: "De kermis draait natuurlijk ook om samenzijn en gezelligheid. Hoe je het ook viert. Ga je 's zondags toch nog even soep aete bi-j oma? Pak een stoel en kruup d'r bi-j. Sta je in de rij voor de draejmeule? Gezellig, kruup d'r bi-j! En zie je twee minse stiekem vozen op de spoordiek? Kruup d'r bi-j! Ok, dat laatste misschien niet maar het geeft wel aan hoe de sfeer in het dorp is tijdens de Westervoortse Kermis."

Op zaterdag 6 oktober om 14:00 uur gaan de attracties en kraampjes in de Dorpstraat voor het eerst open. In de middagen en avonden daarna voeren Wieleman en partycentrum Maksim je mee in het feestgedruis. Het volledige programma is t.z.t. terug te vinden op www.westervoortsekermis.nl, Facebook en Instagram.