Wedstrijd regelement kermiskoning(in)schieten

Art. 1 Alleen mensen die 18 jaar en ouder en inwoner van Westervoort zijn (of afkomstig), mogen deelnemen aan het kermiskoning(in)schieten.
Art. 2 Het comité kermiskoning(in)schieten en schietvereniging Jemmy Tell zijn belast met de leiding van het kruisboogschieten.
Art. 3 In de zaal wordt een lijst opgehangen van deelnemers aan het schieten. Er wordt per 3 deelnemers opgeroepen om deel te nemen.
Art. 4 Alle schutters zijn verplicht om zich op 2 oktober 2004 tussen 19:30 en 19:45 te melden aan de jurytafel.
Art. 5 Het is naar het oordeel van het comité aan iedere deelnemer verboden om in beschonken toestand aan het schieten deel te nemen.
Art. 6 Er zijn 3 schietbanen in de zaal, hier mogen niet meer dan de 3 genoemde deelnemers zich bevinden. In de voorronde wordt per deelnemer 3 keer geschoten. In de finale wordt geschoten tot dat de koning(in) bekend is.
Art. 7 Van de (maximaal 60) deelnemers blijven de beste 9 (waarvan minimaal 2 dames) over, die de finale ingaan. Deze schutters kampen om de titel kermiskoning(in).
Art. 8 De puntentelling geschiedt volgens de N.K.B. richtlijnen, dus het hart van de inslag telt.   
Art. 9 Na de voorronde worden de punten geteld. Daarna begint de finale (art.7), waarbij er op een “vogel” geschoten wordt. Het is de bedoeling dat er dan verschillende onderdelen van de vogel afgeschoten worden. De prijsverdeling is als volgt: staart 4e prijs, linkervleugel 3e prijs, rechtervleugel 2e prijs en kop 1e prijs. Vervolgens moet de romp van de onderliggende constructie geschoten worden. Indien de romp eraf valt, voordat alle prijzen verdeeld zijn, dan beslist het C.K.W.: of er word een nieuwe “vogel” opgezet; of er is een nieuwe kermiskoning(in).
Art. 10 Hij of zij die in de finale de romp eraf schiet is kermiskoning(in) van Westervoort.
Art. 11 De kermiskoning(in) krijgt een huldiging, tevens wordt er een geldprijs uitgereikt.
Art. 12 De kermiskoning(in) krijgt ook een wisseltrofee die echter eigendom blijft van het comité kermiskoning(in)schieten Westervoort.
Art. 13 Hij of zij die koning(in) schiet, is voor de volgende 3 jaren uitgesloten van deelname, maar wordt verwacht het eerst volgende jaar het openingsschot te lossen.
Art. 14 Bij annulering tot en met vrijdag 1 Oktober as. krijgt men zijn inschrijfgeld retour, na deze datum echter niet meer.
Art. 15 Deelnemen aan dit evenement gebeurt op eigen risico.
Art. 16 Inzake waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet beslist het comité     kermiskoning(in)schieten.
Onder voorbehoud.